Training Academy

Programe de dezvoltare și implementare pentru o schimbare vizibilă în organizația ta!

Sales Academy
» „Radiografie” echipă de vânzări
» Training și sesiuni unu-la-unu
» Consultanță optimizare procese
» Proiecte și implementare
» Feedback constant „on the job
Leadership Academy
» Diagnoză organizațională
» Consultanță strategică, inovație
» Training și executive coaching
» Transformare organizațională
» Instrumente „out of the box”
HR Academy
» Analiză procese HR
» Strategii recrutare și retenție
» Training și sesiuni unu-la-unu
» Instrumente business thinking
» Antrenament "on the job"
First Time Manager Academy
» Analiză profil de personalitate
» Plan individual de dezvoltare
» Instrumente de management
» Training, follow-up, coaching și implementare
Sales Academy
Transformă echipa ta într-o forță de vânzare care generează rezultate extraordinare!

Ce înseamnă Sales Academy?

Academia de Vânzări este un program unic de dezvoltare a echipei comerciale și optimizare a proceselor de interacțiune cu clienții.

Programul este 100% dedicat companiei tale, fiind construit pe baza unui proces de diagnoză și a unei analize amănunțite a întâlnirilor cu clienții realizate de consultanții Brightway împreună cu fiecare membru al echipei de vânzări.

 

Rezultatele obținute și etape cheie:

Radiografia” echipei de vânzări. Un raport ce oferă o imagine de ansamblu asupra echipei și proceselor de vânzare  dintr-o perspectivă externă, însoțit de un plan de acțiuni strategice. Raportul este realizat pe baza observațiilor din întâlnirile cu clienți/prospecți la care consultanții Brightway participă împreună cu fiecare membru al echipei și a discuțiilor individuale cu fiecare persoană implicată în procesul de vânzare.

Analiza potrivirii cu postul. Folosind un instrument psihometric și un profil al rolurilor din echipa de vânzări definit împreună cu top managementul, fiecare participant vom realiza o analiză a potrivirii membrilor echipei cu poziția pe care o ocupă, însoțită de un plan de dezvoltare.

Consultanță pentru optimizarea proceselor. O echipă multidisciplinară de consultanți cu experiență și rezultate dovedite în managementul echipelor de vânzări lucrează împreună cu managementul companiei pentru a eficientiza procesele de vânzare existente.

Module de training pentru dezvoltarea abilităților. Prin învățare experiențială, fiecare membru al echipei se antrenează să utilizeze instrumente de comunicare, persuasiune și negociere, dezvoltându-și noi abilități.

Shadowing și feedback „on the job”. Fiecare participant va primi feedback din partea trainerilor care vor însoți membrii echipei în interacțiunile cu clienții.

Proiecte de implementare și follow-up. Consultanții Brightway vor stabili împreună cu managementul companiei proiecte de transformare cu obiective măsurabile și vor sprijini echipa pentru implementarea acestora.

Leadership Academy
Implementează un sistem de leadership pentru dezvoltarea durabilă a organizației tale!

Ce înseamnă Leadership Academy?

Academia de Leadership este un program unic de dezvoltare și transformare organizațională, adresat top managementului, care urmărește două direcții:

✓ Antrenamentul echipei de top management pentru a lua decizii și a implementa viziunea organizației;

✓ Implementarea unui sistem de leadership care asigură dezvoltarea durabilă a organizației, în contextul actual al pieței, ținând cont de provocările generate de progresul tehnologic și schimbările economice/sociale.

Programul este construit special pentru organizația ta, pe baza unui proces de diagnoză și a unui set de obiective măsurabile stabilite împreună cu participanții.

 

Rezultatele obținute și etape cheie:

Diagnoza sistemului de leadership existent. Procesul de diagnoză include: realizarea diagramelor de proces, evidențierea zonelor critice care determină performanța, discuții individuale cu fiecare persoană ce ocupa un rol de management și o analiză a culturii organizaționale folosind instrumente psihometrice. Concluziile prezintă o imagine de ansamblu asupra sistemului de leadership existent și un plan concret de acțiuni strategice pentru atingerea obiectivelor organizației.

Clarificarea Viziunii/Misiunii/Valorilor și a strategiei de implementare a acestora. Participanții vor analiza viziunea/misiunea/valorile organizației și modul în care acestea sunt implementate în fiecare proces și nivel al organizației, generând noi strategii de consolidare/schimbare a culturii organizaționale.

Sisteme motivaționale și managementul performanței. Participanții vor experimenta, în cadrul unor simulări de business, impactul diferitelor stiluri de leadership, vor conștientiza propriul stil și vor utiliza instrumente de management al performanței. Analizând propria organizație, fiecare participant va construi și implementa pe parcursul programului noi metode de motivare și management al talentelor.

Module de training pentru dezvoltarea abilităților. Prin învățare experiențială, fiecare manager se antrenează să utilizeze instrumente de management, comunicare, persuasiune și leadership, dezvoltându-și noi abilități.

Executive coaching și consultanță. Fiecare participant va fi asistat în procesul de schimbare de un executive coach și va beneficia de know-how-ul consultanților Brightway în proiecte de implementare cu obiective măsurabile.

Managementul schimbării și urmărirea rezultatelor. Participanții se vor antrena să ia decizii în contextul transformărilor economice, sociale și tehnologice. Rezultatele în raport cu obiectivele stabilite de fiecare participant la începutul programului vor fi monitorizate constant.

HR Academy
Antrenează echipa de HR pentru a deveni un partener de business în organizația ta!

Ce înseamnă HR Academy?

Academia de HR constă într-un antrenament personalizat al echipei din departamentul de resurse umane, pentru creșterea performanței obținute în contextul schimbărilor pieței forței de muncă, așteptărilor angajaților și al digitalizării.

Programul este unic, fiind construit special pentru organizația ta, pe baza unui proces de diagnoză al proceselor din departamentul de HR. Antrenamentul are rolul de a dezvolta abilitațile membrilor echipei de resurse umane, astfel încât să devină un partener de business real pentru organizație.

 

Rezultatele obținute și etape cheie:

Analiza proceselor din departamentul de HR. O diagnoză a proceselor interne, completată de punctele forte și zonele care pot fi îmbunătățite. Raportul conține un plan de acțiuni strategice pentru eficientizarea alocării resurselor și îmbunătățirea productivității.

Strategii de recrutare. Participanții vor construi strategii de recrutare utilizând instrumente psihometrice, cele mai noi metode de prospectare a candidaților și analiză a potrivirii cu postul.

Instrumente de retenție și inducție. În cadrul unor proiecte de implementare cu obiective măsurabile, participanții vor implementa instrumente pentru a crește gradul de retenție al angajaților.

Dezvoltarea abilităților de comunicare. Susținerea interviurilor, comunicarea cu colegii și partenerii de business, gestionarea conflictelor, sunt doar o parte dintre abilitățile ce fac parte din antrenamentul participanților.

Business thinking know-how. Prin simulări de business și metode de învățare experiențială, participanții învață să ia decizii pe baza informațiilor financiare și operaționale, să susțină un proiect către top management, să lucreze cu bugete și să realizeze previziuni.

Follow-up și sesiuni individuale. Consultanții Brightway urmăresc constant rezultatele și acompaniază fiecare participant în procesul de schimbare.

First Time Manager Academy
Transformă echipa de middle management într-un motor de dezvoltare al organizației!

Ce înseamnă First Time Manager Academy?

Academia First Time Manager este un program de descoperire și antrenare a principalelor competențe care definesc eficiența unui manager. Programul este integral personalizat pentru compania ta, fiind proiectat în urma unui proces de analiză a culturii organizaționale și a potențialului uman existent în cadrul echipei.

Programul se adresează persoanelor care au preluat o funcție de management, middle managerilor care vor să își dezvolte abilitățile de management, membrilor echipei care urmează să preia un rol de conducere în viitorul apropiat.

 

Rezultatele obținute și etape cheie:

Evaluarea status-quo-ului. Reprezintă un proces de analiză în care consultanții Brightway utilizează instrumente de lucru, ca de exemplu: întâlniri unu-la-unu cu fiecare participant, “shadowing on the job”, instrumente pshihometrice pentru analiza profilului de personalitate. Raportul de evaluare va prezenta elementele cheie care stau la baza interacțiunii managerilor cu echipa și un plan individual de dezvoltare pentru fiecare participant.

Sesiuni de training pentru dezvoltarea abilităților. Modulele de training bazate pe învățarea experiențială implică participanții într-un antrenament practic al abilităților de management, comunicare cu echipa și persuasiune.

Implementare și dezvoltare continuă. Programul urmărește obiective măsurabile, consultanții Brightway asistă participanții în procesul de implementare prin sesiuni de follow-up, coaching și consultanță unu-la-unu .

Îmbunătățirea performantelor echipelor. Aplicarea factorilor motivaționali, îmbunătățirea abilităților de acordare a feedback-ului, implementarea instrumentelor de delegare și organizare a echipei vor genera îmbunătățiri măsurabile ale performanței echipelor.

Creșterea sinergiei echipei și diminuarea conflictelor. Traseul de dezvoltare parcurs de fiecare manager produce o schimbare pozitivă ce se multiplică la nivelul întregii organizații. În funcție de proiect, creșterea sinergiei se reflectă concret în rezultatele de business ale companiei.

ABONEAZĂ-TE ACUM LA
NEWSLETTER-UL NOSTRU
Rămâi conectat cu noi și primește noutățile care te interesează.
ABONEAZĂ-TE