Training Academy

Programe de dezvoltare și implementare pentru o schimbare vizibilă în organizația ta!

Sales Academy
» „Radiografia” echipei de vânzări
» Training și sesiuni unu-la-unu
» Consultanță optimizare procese
» Proiecte și implementare
» Feedback constant „on the job
Leadership Academy
» Diagnoză organizațională
» Consultanță strategică, inovație
» Training și executive coaching
» Transformare organizațională
» Instrumente „out of the box”
Senior Sales Manager Academy
» Strategii pe termen mediu și lung
» Factori de influențare și persuasiune
» Importanța rolului de coach/mentor
» Gestionarea relațiilor interumane
» Emoțiile și automotivarea
Middle Management Academy
» Roluri și responsabilități strategice
» Utilizarea eficientă a resursei umane
» Vizita în teren ca factor motivațional
» Stiluri manageriale și eficiența lor
» Definirea clară a priorităților echipei
Sales Academy
Transformă echipa ta într-o forță de vânzare care generează rezultate extraordinare!

Ce înseamnă Sales Academy?

Academia de Vânzări este un program unic de dezvoltare a echipei comerciale și optimizare a proceselor de interacțiune cu clienții.

Programul este 100% dedicat companiei tale, fiind construit pe baza unui proces de diagnoză și a unei analize amănunțite a întâlnirilor cu clienții realizate de consultanții Brightway® împreună cu fiecare membru al echipei de vânzări.

 

Rezultatele obținute și etapele cheie:

Radiografia” echipei de vânzări. Un raport ce oferă o imagine de ansamblu asupra echipei și proceselor de vânzare  dintr-o perspectivă externă, însoțit de un plan de acțiuni strategice. Raportul este realizat pe baza observațiilor din întâlnirile cu clienți/prospecți la care consultanții Brightway® participă împreună cu fiecare membru al echipei și a discuțiilor individuale cu fiecare persoană implicată în procesul de vânzare.

Analiza potrivirii cu postul. Folosind un instrument psihometric și un profil al rolurilor din echipa de vânzări definit împreună cu top managementul și fiecare participant, vom realiza o analiză a potrivirii membrilor echipei cu poziția pe care o ocupă, însoțită de un plan de dezvoltare.

Consultanță pentru optimizarea proceselor. O echipă multidisciplinară de consultanți cu experiență și rezultate dovedite în managementul echipelor de vânzări lucrează împreună cu managementul companiei pentru a eficientiza procesele de vânzare existente.

Module de training pentru dezvoltarea abilităților. Prin învățare experiențială, fiecare membru al echipei se antrenează să utilizeze instrumente de comunicare, persuasiune și negociere, dezvoltându-și noi abilități.

Shadowing și feedback „on the job”. Fiecare participant va primi feedback din partea trainerilor care vor însoți membrii echipei în interacțiunile cu clienții.

Proiecte de implementare și follow-up. Consultanții Brightway® vor stabili împreună cu managementul companiei proiecte de transformare cu obiective măsurabile și vor sprijini echipa pentru implementarea acestora.

Leadership Academy
Implementează un sistem de leadership pentru dezvoltarea durabilă a organizației tale!

Ce înseamnă Leadership Academy?

Academia de Leadership este un program unic de dezvoltare și transformare organizațională, adresat top managementului, care urmărește două direcții:

✓ Antrenamentul echipei de top management pentru a lua decizii și a implementa viziunea organizației;

✓ Implementarea unui sistem de leadership care asigură dezvoltarea durabilă a organizației, în contextul actual al pieței, ținând cont de provocările generate de progresul tehnologic, situațiile de criză sau schimbările economice/sociale.

Programul este construit special pentru organizația ta, pe baza unui proces de diagnoză și a unui set de obiective măsurabile stabilite împreună cu participanții.

 

Rezultatele obținute și etape cheie:

Diagnoza sistemului de leadership existent. Procesul de diagnoză include: realizarea diagramelor de proces, evidențierea zonelor critice care determină performanța, discuții individuale cu fiecare persoană ce ocupă un rol de management și o analiză a culturii organizaționale folosind instrumente psihometrice. Concluziile prezintă o imagine de ansamblu asupra sistemului de leadership existent și un plan concret de acțiuni strategice pentru atingerea obiectivelor organizației.

Clarificarea Viziunii/ Misiunii/ Valorilor și a strategiei de implementare a acestora. Participanții vor analiza viziunea/ misiunea/ valorile organizației și modul în care acestea sunt implementate în fiecare proces și nivel al organizației, generând noi strategii de consolidare/ schimbare a culturii organizaționale.

Sisteme motivaționale și managementul performanței. Participanții vor experimenta, în cadrul unor simulări de business, impactul diferitelor stiluri de leadership, vor conștientiza propriul stil și vor utiliza instrumente de management al performanței. Analizând propria organizație, fiecare participant va construi și implementa pe parcursul programului noi metode de motivare și management al talentelor.

Module de training pentru dezvoltarea abilităților. Prin învățare experiențială, fiecare manager se antrenează să utilizeze instrumente de management, comunicare, persuasiune și leadership, dezvoltându-și noi abilități.

Executive coaching și consultanță. Fiecare participant va fi asistat în procesul de schimbare de un executive coach și va beneficia de know-how-ul consultanților Brightway® în proiecte de implementare cu obiective măsurabile.

Managementul schimbării și urmărirea rezultatelor. Participanții se vor antrena să ia decizii în contextul transformărilor economice, sociale și tehnologice. Rezultatele în raport cu obiectivele stabilite de fiecare participant la începutul programului vor fi monitorizate constant.

Senior Sales Manager Academy
Antrenează echipa de Senior Sales Management pentru a cuceri un nou nivel strategic în organizația ta!

Ce înseamnă Senior Sales Manager Academy?

Desfășurată în sistem Open, SSMA are rolul de a reuni multiple viziuni ale factorilor decizionali cu vastă experiență în vânzări. Cu această ocazie, fiecare participant dezvoltă elemente de gândire strategică pe termen lung care să poziționeze în mod optim întreg departamentul de vânzări în structura macro a companiei. Adițional, participanții vor avea un proces de conștientizare al rolului pe care îl ocupă în aplanarea conflictelor existente, în organizație și în prevenirea situațiilor emoționale tensionate.

Programul este unic și se adresează Managerilor de Vânzări care au epuizat toate etapele de asimilare a conceptelor noi în aria lor de expertiză și doresc să aprofundeze următorul nivel - cel de gândire strategică inter-departamentală.

 

Rezultatele obținute și etape cheie:

Noțiuni de strategie financiară. Concepte cheie legate de profitabilitate și adaptarea deciziilor în funcție de toate elementele care pot influența indicatorii financiari.

Business thinking know-how. Prin simulări de business și metode de învățare experiențială, participanții se antrenează să ia decizii pe baza informațiilor financiare și operaționale, să lucreze cu bugete și să realizeze previziuni.

Gestionarea stresului în organizație. Pornind de la concepte de comunicare și concretizând în lucrul cu studii de caz, paticipanții înțeleg utilitatea emoțiilor și a modului lor de manifestare în managementul diferitelor tipuri de stres în cadrul organizației.

Proiecte integrative. Participanții au posibilitatea de a crea și prezenta la final propriile proiecte creionate pe parcursul academiei, în fața grupului de experți și a invitaților din intern.

Schimb de experiență. Participanții își consolidează cunoștințele prin expunerea, compararea și validarea ideilor într-un grup de experți aflați la același nivel, în industrii diferite.

Middle Management Academy
Transformă echipa de Middle Management într-un motor de dezvoltare al organizației!

Ce înseamnă Middle Management Academy?

Academia de Middle Management reprezintă un program care facilitează conștientizarea rolului de Middle Manager și clarificarea responsabilităților aferente unei astfel de poziții. De asemenea, pe parcursul programului, participanții primesc o serie de instrumente de people management și ghidaj pe termen lung în implementarea acestora. Definirea și cristalizarea rolului de team leader reprezintă elemente cheie în dezvoltarea echipelor și talentelor în interiorul organizației.

Programul se adresează persoanelor care au preluat o funcție de management, middle managerilor care vor să își dezvolte abilitățile de management, membrilor echipei care urmează să preia un rol de conducere în viitorul apropiat.

 

Rezultatele obținute și etape cheie:

Conștientizarea și asumarea rolului managerial. Primul pas în dezvoltarea echipei de Middle Management constă în suport pentru tranziția persoanelor cheie din rolul operațional în poziții de ghidare a performanței membrilor echipei.

Sesiuni de training pentru dezvoltarea abilităților. Modulele de training bazate pe învățarea experiențială implică participanții într-un antrenament practic al abilităților de management, comunicare cu echipa și persuasiune.

Implementare și dezvoltare continuă. Programul urmărește obiective măsurabile, consultanții Brightway® asistând participanții în procesul de implementare prin sesiuni de follow-up pentru fixarea și particularizarea conceptelor pentru fiecare tip de personalitate din echipă.

Îmbunătățirea performanțelor echipelor. Aplicarea factorilor motivaționali, îmbunătățirea abilităților de acordare a feedback-ului, implementarea instrumentelor de delegare și organizare a echipei vor genera îmbunătățiri măsurabile ale performanței echipelor.

Comunicarea conștientă. Înțelegerea diversității modurilor de comunicare ale oamenilor și felul în care fiecare lider se poate face “auzit” prin adaptarea la fiecare tip de personalitate.

Creșterea sinergiei echipei și diminuarea conflictelor. Traseul de dezvoltare parcurs de fiecare manager produce o schimbare pozitivă ce se multiplică la nivelul întregii organizații. În funcție de proiect, creșterea sinergiei se reflectă concret în rezultatele de business ale companiei.

Facebook LinkedIn Instagram Twitter
Brightway.ro
Programe de dezvoltare organizațională și soluții inovatoare care te ajută să câștigi timp, bani și înțelepciune.
Strada Popa Nan, nr. 171, Bucuresti
0745 755 484
BUCURESTI
030584
ROMANIA
mihai.arghire@brightway.ro
  1. TRAINING ACADEMY