Consultanta in Afaceri

 

Financiar

  • Management pe bugete
  • Indicatori de performanta
  • Optimizarea costurilor

Leadership

  • Viziune/Misiune/Valori
  • Proceduri si criterii de monitorizare
  • Strategie cresterea performantei
  • Sistem motivational

Dezvoltare

  • Asistenta start-up
  • Selectia personalului
  • Strategie marketing
 

Programele de consultanta in afaceri constituie un suport pentru a creste performanta organizationala si pentru a obtine reducerea costurilor organizatiei. Se desfasoara prin stabilirea unor obiective de lucru cu managementul companiei si deschiderea unor proiecte de implementare cu persoanele implicate in atingerea respectivelor obiective. 

In cadrul procesului de consultanta in afaceri rolul specialistilor brightway este acela de a:
- propune strategii de crestere a performantei;
- oferi sprijin la implementarea strategiilor adoptate de conducere;
- oferi instrumente de management pentru atingerea obiectivelor propuse;
- oferi exemple si modele de implementari de succes;
- sustine sedinte individuale de coaching cu persoanele implicate;
- monitoriza derularea proiectelor si rezultatelor obtinute;
- crea strategii de repozitionare cu ajutorul instrumentelor de consultanta in afaceri.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Definirea si implementarea Viziunii/Misiunii/Valorilor organizatiei  

Mod de lucru:
Acest program de consultanta pentru afaceri se desfasoara sub forma unor intalniri saptamanale cu persoanele implicate. Dupa o analiza a situatiei existente va fi stabilita o echipa din cadrul companiei care va demara un proiect de lucru pentru atingerea obiectivelor stabilite.

In functie de companie, acest tip de consultanta poate fi precedata, pentru eficienta sporita, de un training de leadership.

Rezultate acestui program de consultanta in afaceri:
- alinierea obiectivelor individuale cu cele ale organizatiei;
- directie clara de dezvoltare a fiecarui departament; 
- diminuarea conflictelor;
- crearea unei culturi organizationale;
- un sistem de concepere cu usurinta a strategiilor de lucru;
Definirea si implementarea procedurilor si criteriilor de monitorizare
 
Mod de lucru:
Acest program de consultanta in afaceri presupune analiza proceselor existente in organizatie si structura echipei. Acesta va fi punctul de plecare pentru echipa de lucru din cadrul companiei care, cu sprijinul consultantilor brightway, va construi si implementa un sistem de proceduri. Punctele critice vor fi punerea in practica si monitorizarea respectarii procedurilor stabilite.

In functie de organizatie, acest tip de consultanta poate fi precedata, pentru eficienta sporita, de un curs de management.

Rezultatele acestui program de consultanta in afaceri:
- clarificarea activitatilor si responsabilitatilor zilnice ale fiecarui angajat;
- control sporit al activitatilor din organizatie;
- un sistem de management care nu se prabuseste daca oamenii se schimba;
- organizare mai buna;
- cresterea gradului de initiativa al oamenilor;
Definirea si implementarea unei strategii de crestere a performantei echipei
 
Mod de lucru:
Impreuna cu managementul companiei vor fi analizate procesele din companie in special cele deficitare din punct de vedere al performantei. Programul de consultanta in afaceri presupune ca fiecare persoana implicata sa deruleze un proiect individual prin care se vor pune in practica modalitati de imbunatatire a activitatii.
 
Rezultatele acestui program de consultanta in afaceri:
- identificarea punctelor tari si slabe ale organizatiei;
- imbunatatirea activitatilor neperformante;
- cresterea gradului de implicare a echipei;
- crearea unei strategii de dezvoltare durabila;
- responsabilizarea persoanelor implicate;
Implementarea unui sistem motivational pentru atingerea rezultatelor
 
Mod de lucru:
Programul de consultanta in afaceri se desfasoara sub forma unor intalniri saptamanale cu persoanele implicate. Se va construi un proiect pentru implementarea unui sistem prin care angajatii sa fie motivati sa obtina rezultate. Consultantii brightway va vor oferi coaching si va vor pune la dispozitie instrumentele de lucru necesare.
 
Rezultatele acestui program de consultanta in afaceri:
- cunoasterea amanuntita a fiecarui membru al echipei (personalitate, pasiuni, IQ, EQ,...);
- cresterea nivelului de initiativa si implicare a membrilor echipei;
- directionarea oamenior din subordine catre anumite obiective;
- constientizare crescuta a echipei in ceea ce priveste nisa afacerii si dinamica companiei;
- diminuarea tensiunii interne si a conflictelor;
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
Implementarea unui sistem de management pe bugete
 
Mod de lucru:
Punctul de plecare al acestui program de consultanta in afaceri il reprezinta o analiza a fluxurilor financiare ale companiei. Impreuna cu managementul organizatiei se vor stabili obiectivele, respectiv centrele de venituri si cheltuieli ce vor fi create. In colaborare cu departamentele financiar si strategie se vor clasifica cheltuielile si veniturile, realizand in acelasi timp proiectiile pentru perioada urmatoare.
 
Rezultatele acestui program de consultanta in afaceri:
- control sporit al finantelor;
- posibilitatea de a obtine rapoarte financiare/operationale detaliate si precise;
- calcularea rentabilitatii pe departament/angajat;
- o strategie de dezvoltare durabila;
- un sistem de previziune a activitatii;
Implementarea unui sistem de indicatori pentru masurarea performantei
 
Mod de lucru:
Acest program de consultanta pentru afaceri se desfasoara sub forma unor intalniri de lucru care reprezinta bazele definirii obiectivelor pe termen scurt si lung ale organizatiei si a proceselor ce trebuie masurate pentru a spori gradul de control, transparenta si performanta afacerii. Impreuna cu managementul companiei si departamentul financiar se vor construi indicatori financiari specifici obiectivelor stabilite. Se va concepe un sistem de raportare si masurare a performantei conform acestor indicatori.
 
Rezultatele acestui program de consultanta in afaceri:
- masurare precisa a rentabilitatii;
- usurinta in luarea deciziilor;
- suport in crearea strategiilor de lucru;
- control sporit al finantelor;
- fundamentarea deciziei de alocare a resurselor; 
Optimizarea costurilor si proceselor organizationale
 
Mod de lucru:
In cadrul acestui program de consultanta in afaceri se va analiza modul de desfasurare a activitatilor din companie si se va masura performanta fiecarui sector in parte. Impreuna cu managementul companiei se vor stabili obiectivele programului. Apoi, se va deschide un proiect de optmizare a proceselor organizationale si a costurilor.
 
Rezultatele acestui program de consultanta in afaceri:
- o radiografie detaliata si completa a companiei;
- eficientizarea activitatilor fiecarui departament;
- economisirea de resurse;
- cresterea competitivitatii;
- responsabilizarea oamenilor implicati;
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
Definirea planului de afaceri si asistenta start-up
 
Mod de lucru:
Acest program de consultanta in afaceri porneste de la dorintele si viziunea antreprenorului. Se va intocmi un plan de afaceri si un studiu de fezabilitate care sa constituie un fundament pentru luarea deciziei finale de investire. Prin sesiuni de coaching vor fi conturate liniile de actiune pentru demararea proiectului. Consultantii brightway va vor oferi instrumente de management pentru demararea cu succes a afacerii.
 
Rezultatele acestui program de consultanta in afaceri:
- o analiza detaliata si completa a pietei si a resurselor disponibile;
- proiectii privind evolutia afacerii si a pietei;
- un plan de marketing pentru vanzarea produselor/serviciilor;
- o strategie de lucru cu personalul;
- actiuni concrete pentru demararea afacerii;
Strategie selectie si dezvoltare personal
 
Mod de lucru:
Punctul de plecare al acestui program de consultanta pentru afaceri il reprezinta obiectivele pe termen scurt/mediu/lung ale managementului organizatiei. Intr-un set de sedinte de lucru vor fi conturate metode si strategii de selectie a personalului in functie de postul disponibil. Consultantii brightway va vor oferi instrumente de analiza a nivelului de dezvoltare profesionala, satisfactiei la locul de munca si a gradului de pregatire al membrilor organizatiei.
 
Rezultatele acestui program de consultanta in afaceri:
- selectie precisa a personalului;
- cresterea performantei noilor angajati;
- o strategie de training si dezvoltare pentru personalul din subordine;
- cunoasterea fiecarui membru al organizatiei prin instrumente specifice;
- cresterea satisfactiei si motivatiei personalului;

 

Definirea si implementarea strategiei si planului de marketing
 
Mod de lucru:
Acest program de consultanta in afaceri se desfasoara sub forma unor sedinte de lucru impreuna cu managementul companiei si cu departamentul de marketing. Se va face o analiza a produselor/serviciilor pe care le vinde organizatia si se vor stabili obiectivele strategice. Luandu-se in calcul si o analiza a pietei si a publicului tinta se va concepe si se va implementa un plan de marketing.
 
Rezultatele acestui program de consultanta in afaceri:
- completarea gamei de produse/servicii oferite;
- eficientizarea promovarii si cresterea indicatorului de brand awareness;
- o strategie profesionala de vanzare;
- o cunoastere amanuntita si complexa a pietei si a publicului tinta;
- cresterea valorii brandurilor proprii;