Politica de confidentialitate

 1. Introducere

Brightway (SC Inspire Business Solutions SRL) este o companie de training și consultanță în afaceri care oferă organizațiilor programe de dezvoltare personală și a performanței profesionale. Organizăm cursuri foarte practice, care iau forma simulărilor interactive, în care participanții creează strategii pentru a rezolva problemele cu care se confruntă zilnic la locul de muncă.

Această notă informativă se referă la activitățile de prelucrare a datelor cu caracter personal ale SC Inspire Business Solutions SRL.

Nota de informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal se aplică tuturor prelucrărilor de date cu caracter personal pe care le realizăm, precum și tuturor interacțiunilor cu site-ul nostru web găzduit pe www.brightway.ro.

 1. Numele operatorului de date și al proprietarului site-ului web

SC Inspire Business Solutions SRL este operator de date cu caracter personal și proprietar al site-ului www.brightway.ro.

 1. Activitatea noastră

Noi, la SC Inspire Business Solutions SRL, depunem toate eforturile pentru a oferi clienților și partenerilor noștri servicii de pregătire profesională, consultanță și management de evenimente.

În completarea serviciilor noastre și pentru a dezvolta relații de afaceri existente sau relații viitoare, sprijinim și contribuim la o mai bună înțelegere a cadrului legal și lucrăm continuu pentru a vă informa despre problemele economice, cursurile și programele de formare organizate de noi relevante pentru dumneavoastră și afacerea dumneavoastră. În acest sens, organizăm evenimente pentru clienți, contacte și parteneri și trimitem alerte, informații, buletine informative, formulare de analiză și alte materiale informative, atât pe domeniile noastre de expertiză și interes, cât și pe activitatea noastră (numită colectiv „Serviciul de Informații” „).

 1. Datele personale pe care le prelucrăm

Colectarea datelor dumneavoastră personale este strict limitată la ceea ce este necesar pentru a vă oferi o experiență de cea mai înaltă calitate în ceea ce privește serviciile noastre și utilizarea site-ului nostru web.

Datele personale pe care le prelucrăm pot include:

 1. date de bază pentru identificare, cum ar fi numele, prenumele sau funcția pentru materialele personalizate utilizate la training și înregistrarea participării la anumite evenimente;
 2. detalii de contact, cum ar fi adresa fizică sau, după caz, adresa personală de e-mail, numărul de telefon;
 3. cont bancar și alte informații financiare care ne permit să desfășurăm orice fel de relație contractuală atunci când există.

De asemenea, dacă doriți să vă alăturați echipei noastre, vom prelucra datele necesare în procesul de recrutare, cum ar fi numele complet, adresa de e-mail, numărul de telefon și adresa de corespondență precum și orice alte date pe care le aduceți la cunoștința noastră prin documentele și fișiere pe care le furnizați prin aplicarea directă pe site-ul web, prin e-mail sau prin transmiterea lor fizică la biroul nostru. Vă rugăm să consultați secțiunea de mai jos „Informații despre procesele de recrutare” pentru mai multe detalii legate de procesul de recrutare.

 1. Cum colectăm date cu caracter personal

Colectăm doar datele personale pe care ni le furnizați în mod voluntar (sub formă fizică sau electronică), precum și informațiile disponibile din surse publice:

– cu ocazia interacțiunilor client - consultant Brightway, derulate pe baza unui contract de colaborare sau în discuții preliminare, în negocierea și pregătirea unui astfel de contract;

– prin intermediul site-ului nostru web, după înscrierea la unul dintre evenimentele / trainingurile organizate de compania noastră;

– când ne contactați prin e-mail, indiferent dacă sunteți interesat de serviciile noastre sau dacă sunteți interesat să fiți angajat, colaborator sau contractat de compania noastră, și

– în contextul unei întâlniri la un eveniment de afaceri (de exemplu, prin schimbul unor cărți de vizită).

 1. Bazele legale și scopurile procesării

Deoarece aveți dreptul să cunoașteți scopul în care prelucrăm datele dvs. personale, vă vom informa înainte de a prelucra datele dvs. cu caracter personal în orice alt scop decât cel pentru care v-ați încredințat datele personale.

Desfășurarea relației contractuale cu clienții

Pe baza contractului cu dvs., în calitate de client al SC Inspire Business Solutions SRL, vom prelucra toate datele cu caracter personal pe care ni le furnizați, precum și orice alte date necesare pentru exercitarea profesiei și prestarea serviciului, în conformitate cu prevederile contractuale.

Comunicări profesionale

Dacă sunteți client sau ne-ați contactat în scop profesional, vă prelucrăm datele personale pe baza interesului dvs. legitim de a transmite comunicații specifice dvs. și afacerii dvs., inclusiv invitații la evenimentele noastre.

Atunci când vă abonați la orice serviciu informativ (newsletter sau cont de membru) direct prin intermediul site-ului web sau al unei alte forme de solicitare directă, vă vom solicita consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal pentru a vă putea furniza acele servicii pentru care ați solicitat abonarea.

Recrutare

Colectăm informațiile necesare în procesul de recrutare pentru a evalua dacă sunteți adecvat pentru o funcție în cadrul SC Inspire Business Solutions SRL și în scopurile prezentate mai jos în secțiunea dedicată „Informații despre procesul de recrutare”. Prelucrarea datelor cu caracter personal în procesul de recrutare are ca bază legală executarea unui contract cu dvs., această prelucrare reprezentând faza precontractuală.

Vom urmări, de asemenea, persoanele care au participat la procesele de evaluare și motivele pentru care nu au primit o ofertă sau pentru care oferta a fost refuzată pe interesul nostru legitim pentru a eficientiza procesul de recrutare.

 1. Informații despre procesele de recrutare

Puteți solicita o poziție în cadrul SC Inspire Business Solutions SRL prin utilizarea secțiunii dedicate a site-ului nostru web, prin e-mail sau prin trimiterea cererii dvs. direct la biroul nostru.

Atunci când aplicați prin secțiunea dedicată a site-ului web, vă vom solicita numele complet, adresa de e-mail, numărul de telefon și adresa de corespondență, precum și un CV și o scrisoare de întâmpinare al căror format și conținut sunt în totalitate la alegerea dvs..

Vom folosi datele dvs. personale cu privire la procesul de recrutare pentru:

– evaluarea eligibilității pentru o funcție în cadrul SC Inspire Business Solutions SRL,

– contactarea dvs. cu privire la cererea dvs.,

– gestionarea procesului de recrutare,

– contactarea dvs. în legătură cu pozițiile care vor deveni disponibile ulterior și pentru care credem că aveți profilul profesional adecvat, și

– a avea o dovadă clară a proceselor anterioare de recrutare la care ați participat și motivele pentru care nu ați depus o ofertă sau pentru care oferta a fost refuzată.

 1. Timp de stocare

Dacă ați ales să primiți comunicări cu privire la serviciile noastre, vă vom stoca datele pentru a vă oferi acest serviciu timp de 3 ani de la ultima interacțiune cu noi sau materialele noastre. Apoi, după această perioadă, vă vom solicita din nou consimțământul dvs. pentru a continua să beneficiați de informațiile noastre (newsletter sau cont membru).

Dacă, în orice moment, decideți că nu mai doriți să beneficiați de informările noastre (newsletter sau cont de membru) și vă retrageți consimțământul, vă vom respecta decizia și nu vom mai prelucra datele dvs. personale în acest scop.

Datele cu caracter personal colectate în procesul de recrutare și utilizate în scopul ținerii evidenței proceselor anterioare de recrutare sunt stocate pentru o perioadă de 10 ani de la data la care ați solicitat SC Inspire Business Solutions SRL.

Vom șterge datele dvs. cu caracter personal atunci când acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate sau când vă retrageți consimțământul (dacă prelucrarea datelor dvs. se bazează pe consimțământ), cu excepția cazului în care prelucrarea datelor dvs. personale este necesară în baza prevederilor legale sau dacă avem altfel dreptul de a continua procesarea. Vom păstra de asemenea datele dvs. personale pentru o perioadă suplimentară de timp, dacă ștergerea imediată ar necesita rescrierea sistemelor noastre de rezervă și recuperare în caz de catastrofe.

 1. Terțe părți

De regulă, nu divulgăm sau nu transferăm datele dvs. personale către terți. Cu toate acestea, în cazurile în care divulgarea sau transferul este necesar sau dacă suntem obligați prin lege, vă vom informa cât mai curând posibil despre acest transfer, cu excepția cazului în care legea aplicabilă, inclusiv regulile care reglementează obligația de menținere a secretului profesional, nu ne împiedică să trimitem asemenea informații.

În cazul în care divulgăm sau transferăm datele dvs. personale către terți, vom face acest lucru în conformitate cu legile aplicabile și vom lua măsurile necesare pentru a asigura integritatea și protecția acestora.

Pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, putem utiliza persoane autorizate, de exemplu, furnizori de soluții IT pentru managementul afacerilor, inclusiv soluții de contabilitate financiară, furnizori de soluții de gestionare a contactelor sau organizatori de conferințe. Cu toate persoanele autorizate, vom semna convenții de prelucrare a datelor cu caracter personal cu clauze adecvate pentru a ne asigura că își asumă obligații de a prelucra datele cu caracter personal (inclusiv ștergerea acestora) în conformitate cu legile aplicabile și pentru a oferi un nivel adecvat de protecție a datelor cu caracter personal.

 1. Securitatea datelor cu caracter personal

Toate datele cu caracter personal sunt sigure împotriva amenințărilor și ne asigurăm că acestea sunt protejate prin măsuri de securitate și infrastructura IT corespunzătoare. În plus, am implementat măsuri interne care ne permit să descoperim, să notificăm și să documentăm încălcările securității datelor personale în cel mai scurt timp posibil.

Dacă găsim o încălcare a securității datelor dvs. personale care prezintă un risc pentru drepturile și libertățile dvs., vom anunța Autoritatea Națională de Supraveghere pentru prelucrarea datelor cu caracter personal. Veți fi informat cu privire la încălcarea securității datelor dvs. cu caracter personal dacă acest lucru duce la un risc ridicat pentru drepturile și libertățile dvs..

 1. Drepturile dvs. cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

Aveți următoarele drepturi cu privire la prelucrarea datelor dvs. personale:

1. Dreptul de acces la datele cu caracter personal.

2. Dreptul de a obține o rectificare a datelor inexacte cu caracter personal.

3. Dreptul de a obține restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal. Acest drept vă este disponibil atunci când:

a. contestați acuratețea datelor dvs. personale pe care le prelucrăm;

b. prelucrarea datelor cu caracter personal este ilegală,

c. nu avem nevoie de datele dvs. personale în scopul prelucrării, dar cereți ca acestea să fie păstrate în scopul stabilirii, exercitării sau apărării unui drept în instanță sau

d. vă veți opune prelucrării datelor dvs. personale atât timp cât verificăm existența interesului nostru legitim pentru prelucrarea datelor dumneavoastră.

Dacă aveți întrebări cu privire la prelucrarea datelor dvs. personale sau dacă doriți să ne trimiteți o solicitare, precum și să vă exercitați vreunul dintre drepturile dvs. cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, vă rugăm să ne contactați:

– prin e-mail: luciana.stan@brightway.ro

– prin telefon: +40743 086 008

– la punctul nostru de lucru: Strada Popa Nan, nr. 171, București, România .

Vom analiza fiecare cerere și vă vom anunța despre acțiunile întreprinse în acest sens cât mai curând posibil, dar nu mai târziu de o lună după depunerea cererii dvs. Dacă avem nevoie de mai multe informații de la dvs. sau aveți dificultăți în rezolvarea cererii dvs., vă vom informa fără întârziere că avem nevoie de timp suplimentar pentru a vă analiza corect solicitarea.

Dacă considerați că nu am rezolvat toate solicitările dvs. sau nu suntem satisfăcuți de răspunsurile noastre, puteți depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere pentru Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal. Vă puteți adresa și instanței.

 1. Modificări ale notei de informare

Dacă decidem să modificăm această notificare, vom publica aici o nouă versiune, care o va înlocui.

Vă mulțumim că ați creditat datele personale și ați luat timpul necesar pentru a citi anunțul nostru de confidențialitate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal. Vă rugăm să nu ezitați să ne contactați dacă aveți alte întrebări cu privire la datele dvs. personale și modul în care le prelucrăm.

Facebook LinkedIn Instagram Twitter
Brightway.ro
Programe de dezvoltare organizațională și soluții inovatoare care te ajută să câștigi timp, bani și înțelepciune.
Strada Popa Nan, nr. 171, Bucuresti
0745 755 484
BUCURESTI
030584
ROMANIA
mihai.arghire@brightway.ro
 1. Politica de Confidentialitate - Brightway